top of page

שאלות נפוצות

 • מה קורה בפגישה הראשונה?
  בפגישה הראשונה נעשה מקום להבנת המצוקה העכשווית של המטופל/ת. מה הביא אותו או אותה, להרגשה של תקיעות וצורך בקבלת עזרה. בפגישה ניתנת גם הערכה דיאגנוסטית ראשונית, מהם הגורמים למצוקה ומהי גישת הטיפול המתאימה. אם אני מתרשמת שממולצת גישה טיפולית אחרת, כגון cbt, אני נותנת הכוון.
 • כמה זמן לוקח טיפול פסיכולוגי?
  הפונים לקבלת טיפול פסיכולוגי בתל אביב ואיזור המרכז, מחפשים לרוב עזרה ממוקדת ויחסית מהירה. משך הטיפול תלוי בעומק התהליך הנדרש. ישנם משברי פרידה עכשוויים, או לבטים תעסוקתיים שהינם יותר קצרי טווח. לעומת זאת ישנם מצבי דיכאון וחרדה, שיש להם שורשים עמוקים בעבר ולהם נדרש טיפול ממושך יותר.
 • מי הפסיכולוגית המתאימה לי?
  פעמים רבות הפגישה הראשונה מתחילה במשפט: "כבר הרבה זמן אני חושב/ת לפנות לטיפול פסיכולוגי...", לבחור פסיכולוגית קלינית מתוך שפע אנשי המקצוע זוהי משימה מבלבלת. בשנים בהן אני עובדת כפסיכולוגית קלינית בתל אביב, אני מתרשמת כי הפונים לטיפול מחפשים ראשית הרגשה של כימייה ראשונית. תחושה מזמינה של נעימות, חיבור והבנה עם המטפלת ועם האווירה בקליניקה.
 • מה קורה בפגישה הראשונה?
  בפגישה הראשונה נעשה מקום להבנת המצוקה העכשווית של המטופל/ת. מה הביא אותו או אותה, להרגשה של תקיעות וצורך בקבלת עזרה. בפגישה ניתנת גם הערכה דיאגנוסטית ראשונית, מהם הגורמים למצוקה ומהי גישת הטיפול המתאימה. אם אני מתרשמת שממולצת גישה טיפולית אחרת, כגון cbt, אני נותנת הכוון.
 • כמה זמן לוקח טיפול פסיכולוגי?
  הפונים לקבלת טיפול פסיכולוגי בתל אביב ואיזור המרכז, מחפשים לרוב עזרה ממוקדת ויחסית מהירה. משך הטיפול תלוי בעומק התהליך הנדרש. ישנם משברי פרידה עכשוויים, או לבטים תעסוקתיים שהינם יותר קצרי טווח. לעומת זאת ישנם מצבי דיכאון וחרדה, שיש להם שורשים עמוקים בעבר ולהם נדרש טיפול ממושך יותר.
 • מי הפסיכולוגית המתאימה לי?
  פעמים רבות הפגישה הראשונה מתחילה במשפט: "כבר הרבה זמן אני חושב/ת לפנות לטיפול פסיכולוגי...", לבחור פסיכולוגית קלינית מתוך שפע אנשי המקצוע זוהי משימה מבלבלת. בשנים בהן אני עובדת כפסיכולוגית קלינית בתל אביב, אני מתרשמת כי הפונים לטיפול מחפשים ראשית הרגשה של כימייה ראשונית. תחושה מזמינה של נעימות, חיבור והבנה עם המטפלת ועם האווירה בקליניקה.
שרון אגם | פסיכולוגית קלינית | שאלות נפוצות
bottom of page