top of page

על הנטייה להשוואה

באופן טבעי והישרדותי, המוח שלנו מתוכנת ליצור השוואות. אנחנו יצורים חברתיים ודרך השוואות עם הסביבה אנחנו מגבשים מוטיבציות ומטרות. אך ישנם...

דכאון

אחד הרגשות הכואבים ביותר הקיימים הוא הדיכאון. הוא כוללתחושות פיזיות של לחץ בחזה, חוסר אנרגיה, ליאות ,מחשבות שליליות ותחושות קשות של...

bottom of page